Видео

Филм за училището 1

В час ли си с твоето образование?
Филм, представящ живота и дейностите в училището - част 1

Филм за училището 2

В час ли си с твоето образование?
Филм, представящ живота и дейностите в училището - част 2

Филм за училището 3

В час ли си с твоето образование?
Филм, представящ живота и дейностите в училището - част 3