Профил на купувача

Прикачените файлове се отварят с браузъра Google Chrome!

Профил на купувача

Обществена поръчка

Фактури

Изтеглете от тук

Договор дограма

Изтеглете от тук

Договор ремонт покрив

Изтеглете от тук
Протокол

Изтеглете от тук

Дневник за оглед

Изтеглете от тук

Заповед

Изтеглете от тук

Документация

Изтеглете от тук

Количествена сметка покрив

Изтеглете от тук

Количествена сметка дограма

Изтеглете от тук

Спесификация дограма

Изтеглете от тук

Публична покана

Изтеглете от тук

Съобщение до медиите

Изтеглете от тук
Архив

Обява за търг

Изтеглете от тук

Договор

Изтеглете от тук

Фактура

Изтеглете от тук

Протокол на комисията по обществена поръчка № 9036789

Изтеглете от тук

Публична покана

Изтеглете от тук

Заповед

Изтеглете от тук

Документация

Изтеглете от тук

Документация-Word

Изтеглете от тук
Вътрешни правила за провеждане на процедури по възлагане на обществени поръчки в ПГХТТ – гр. Пловдив

Изтеглете от тук