Ние, учителите

fbg_bg_bottom

HИЕ, УЧИТЕЛИТЕ ОТ ПГХТТ, гр.Пловдив

Ние, учителите от ПГХТТ, специалисти от общообразователните предмети, инженер-технолози и инженери, обичаме работата си, но още повече обичаме учениците си. Те ни се доверяват в избора на училище и правят отговорността ни още по-голяма.
В основата на нашите лични професионални успехи стои амбицията ни непрекъснато да се усъвършенстваме, за да бъдем най-добрите! И това е факт. Направленията, по които работим, проектите, които защитаваме и внедряваме, са непрекъснат процес. Да бъдем полезни със знанията си на учениците ни, е наш дълг. Традиция за ПГХТТ е да е в челните редици на професионалното образование в Пловдив. Това е реалност благодарение на симбиозата учители-ученици.
Радва ни фактът, че обучаваме прекрасни млади хора, че развиваме техните качества в избраните специалности и ги правим конкурентоспособни и успяващи в модерното ни общество. Те ни стимулират да бъдем винаги до тях, да не пестим време и труд в името на тяхната мечта да се изградят като достойни млади специалисти. Успехите им са реална оценка за нашия труд.

15 септември! Традиционно откриване на учебната година. Директорката на ПГХТТ - инж. Людмила Ганчева поздравява учениците.

Екипът на ПГХТТ – учителите, които осигуряват качествено образование и обучение и служителите, грижещи се училищния конфорт.

Пред горещия гейзер в Сапарева Баня.
Под асмата на Роженския манастир.
Семинар на тема „Ръководни стилове. Авторитарност и авторитет”, лектор магистър-психолог Ваня Велкова.

Чудесните актьори г-жа Колева и г-жа Василева.


fbg_bg_bottom

Проект по програма „Леонардо да Винчи” - „Мярка мобилност”

„Европейски опит и иновации в обучението по специалност Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”, с партньори от Италия, 2010 г.

ГРУПА УЧИТЕЛИ ОТ ПГХТТ, ПЛОВДИВ ПРОВЕДОХА ОБМЕН НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В ПАДОВА - ИТАЛИЯ

РАЗНООБРАЗНИТЕ ДЕЙНОСТТИ ПО ПРОЕКТА БЯХА ОТРАЗЕНИ ПО ИТАЛИАНСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

ПОСЕЩЕНИЕ НА ВИНАРСКА ИЗБА И ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИНАТА

НАБЛЮДЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНАТА БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ФИРМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОШУТО

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ"

В ДИСКУСИИТЕ И ЛЕКЦИИТЕ НА КОЛЕГИТЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР СЕ АКЦЕНТИРА ВЪРХУ НОВОСТИТЕ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТТА

В УНИВЕРСИТЕТА В ЛЕНЯРО С ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПОДГОТВЯЩИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА ХРАНИ И НАПИТКИ

ЗАПОЗНАВАНЕ С МОДЕРНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ

ЗАПОЗНАВАНЕ С МОДЕРНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ