Обществен съвет

fbg_bg_bottom

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети
Изтеглете от тук


Декларация
Изтеглете от тук


Покана

Професионална гимназия по хранителни технологии и техника Ви кани на събрания на родителите за излъчване на представители в обществения съвет към училището.
Изтеглете от тук