Обществен съвет

fbg_bg_bottom

Покана

ПОКАНА

До представителите на Общественият съвет към ПГХТТ - Пловдив

Изтеглете от тук

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети
Изтеглете от тук


Декларация
Изтеглете от тук