Обществен съвет

fbg_bg_bottom

Покана

Професионална гимназия по хранителни технологии и техника Ви кани на заседание на обществения съвет към училището.

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети
Изтеглете от тук


Декларация
Изтеглете от тук