Специалности

fbg_bg_bottom

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 Г.

Прием след завършено основно образование след VІІ клас за учебна 2019/2020 година.

1. Професия Техник–технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително–вкусовата промишленост”
          Специалност: „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранителната промишленост”

2. Професия „Техник - технолог по качеството на храни и напитки”
          Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

3. Професия „Лаборант”
          Специалност ”Технологичен и микробиологичен контрол в хранително–вкусови производства”

4. Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”
                    Специалност :"Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”

5. Професия „Биотехнолог”
                    Специалност :"Технология на биопроизводствата”

 

Специалност

Анотация

Презентация

Специалности след завършено основно образование след VII клас

“Биотехнолог

Специалност: Технология в биопроизводствата”

тук

тук

“Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

тук

тук

“Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна - дуална система на обучение”

тук

тук

„Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително–вкусовата промишленост”

тук

тук

“Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства,професия Лаборант”

тук

тук