Списък на приема за 2017-2018 г.

fbg_bg_bottom

График IV кръг за учебната 2017-2018 г. изтеглете от тук

График на дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2017-2018 г. след завършен VІІ, VIII клас- изтеглете от тук

Заповед прием изтеглете от тук

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС И СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 Г. изтеглете от тук

Работно време на комисията по приема, за учебната 2017-2018 година е делничен ден от 08:00 до 17:30ч без прекъсване.

Прием след завършено основно образование след VІІ клас за учебна 2017/2018 година с 5 годишен срок на обучение с разширено изучаване на английски език за всички специалности.

Балът за класиране за всички специалности след завършено основно образование след VІІ клас се образува, като сбор от:

Оценката от теста по математика, утроената оценка от теста по Български език и литература и оценките от двата балообразуващи предмета от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

1. Професия: 541040 Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в ХВП

Специалност: 5410401 Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в ХВП - 26 ученици, с английски език.

Балообразуващи предмети:

Български език и литература и Математика от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

2. Професия: 541060 Техник-технолог по качество на храни и напитки

Специалност: 5410601 Контрол на качество и безопастност на храни и напитки - 26 ученици, с английски език.

Балообразуващи предмети:

Български език и литература и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

3. Професия: 524040 Лаборант

Специалност: 5240402 Технологичен и микробиологичен контрол - 26 ученици, с английски език

Балообразуващи предмети:

Български език и литература и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

4. Професия: 541060 Техник-технолог по качество на храни и напитки

Специалност: 5410601 Контрол на качество и безопастност на храни и напитки – 26 ученици, с английски език

Балообразуващи предмети:

Български език и литература и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

5. Професия: 5240100 Химик- технолог

Специалност: 5240114 Технология на хомеопатичните и фитопродукти - 26 ученици, с английски език

Балообразуващи предмети:

Български език и литература и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

6. Професия: 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност: 5220309 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна - 26 ученици, с английски език

Балообразуващи предмети:

Български език и литература и Математика от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

Прием след завършено основно образование след VІІI клас за учебна 2017/2018 година с 4 годишен срок на обучение

1. Професия: Лаборант

Специалност: Технологичен и микробиологичен контрол - 26 ученици

Балообразуващите предмети са:

Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование и Български език и литература от свидетелството за завършено основно образование след VІІІ клас.

Балът се образува като:сбор от удвоената оценката по Химия и опазване на околната среда , удвоената оценка по Биология и здравно образование и оценката по Български език и литература.

При равен бал се вземат в предвид следните допълнителни критерии:

1.Общ успех от свидетелство за завършено основно образование след VІІІ клас.

2. Оценката от първия балообразуващ предмет

3.Оценката от втория балообразуващ предмет

4.Оценките от учебните предмети по реда в свидетелството за завършено основно образование след VІІІ клас.

Прикачените файлове се отварят с браузъра Google Chrome!

 

Специалност

Анотация

Презентация

Специалности след завършено основно образование след VII клас

“Технология на хомеопатичните и фитопродукти”

тук

тук

“Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

тук

тук

“Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”

тук

тук

„Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително–вкусовата промишленост”

тук

тук

“Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства,професия Лаборант”

тук

тук

Специалности след завършено основно образование след VIII клас

“Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства”

тук

тук