Списък на приема за 2018-2019 г.

fbg_bg_bottom

Работно време на комисията по приема след VII клас

1. Записване на ученици след II етап на класиране от 13.07.2018 г. до 17.07.2018 г. вкл. – 8.00 – 17.30 часа /вкл. Събота - 14.07.2018 г./

2. Записване на ученици след III етап на класиране от 27.07.2018 г. до 30.07.2018 г. вкл. – 8.00 – 17.30 часа

Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване по образец.

2. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование след VII клас.

3. Копие от служебната бележка с оценки/точки по НВО след VII клас.

4. Оригинално медицинско свидетелство

- Ксерокопие на имунизации

- Талон за профилактичен преглед

5. Декларация за информирано съгласие по образец.

6. Заявление за спортни дейности за VIII клас.

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 Г.

Прием след завършено основно образование след VІІ клас за учебна 2018/2019 година.

1. Професия Техник–технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително–вкусовата промишленост”

Специалност: „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранителната промишленост”

2. Професия „Техник - технолог по качеството на храни и напитки”

Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

3. Професия „Лаборант”

Специалност ”Технологичен и микробиологичен контрол в хранително–вкусови производства”

4. Професия „Техник на енергийни съоръжения и инсталации”

Специалност: "Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”

5. Професия „Сътрудник по управление на индустриални отношения ”

Специалност „Индустриални отношения ”

Прием след завършено основно образование след VІІ клас за учебна 2018/2019 година с 5 годишен срок на обучение с разширено изучаване на английски език за всички специалности.

Балът за класиране за всички специалности след завършено основно образование след VІІ клас се образува, като сбор от:

Оценката от теста по математика, утроената оценка от теста по Български език и литература и оценките от двата балообразуващи предмета от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

1. Професия: 541040 Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в ХВП

Специалност: 5410401 Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в ХВП - 26 ученици, с английски език.

Балообразуващи предмети:

Български език и литература и Математика от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

p>6. Професия: 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност: 5220309 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна - 26 ученици, с английски език

Балообразуващи предмети:

Български език и литература и Математика от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

3. Професия: 541060 Техник-технолог по качество на храни и напитки

Специалност: 5410601 Контрол на качество и безопастност на храни и напитки - 26 ученици, с английски език.

Балообразуващи предмети:

Български език и литература и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

4. Професия: 524040 Лаборант

Специалност: 5240402 Технологичен и микробиологичен контрол - 26 ученици, с английски език

Балообразуващи предмети:

Български език и литература и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

5. Професия: 347010 Сътрудник по управление на индустриални отношения

Специалност: : 3470101 Специалност „Индустриални отношения ” – 26 ученици, с английски език

Балообразуващи предмети:

Български език и литература и Математика от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

Прикачените файлове се отварят с браузъра Google Chrome!

 

Специалност

Анотация

Презентация

Специалности след завършено основно образование след VII клас

“Индустриални отношения

Специалност: Сътрудник по управление на индустриални отношения”

тук

тук

“Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

тук

тук

“Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”

тук

тук

„Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително–вкусовата промишленост”

тук

тук

“Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства,професия Лаборант”

тук

тук