Списък на приема за 2019-2020 г.

fbg_bg_bottom

СПИСЪК НА ПРОФЕСИИТЕ И СПЕЦИАЛНОСТИТЕ, ПО КОИТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОБУЧЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ЗА УЧЕБНАТА 2019 – 2020 Г.

План-прием 2019/2020 учебна година

1. Професия 541040 Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост

специалност 5410401 Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост – 1 паралелка – 26 ученици.

2. Професия 541060 Техник-технолог по качеството на храни и напитки

специалност 5410601 Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки – 2 паралелки – 52 ученици.

3. Професия 524040 Лаборант

специалност 5240402 Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства – 2 паралелки – 52 ученици.

4. Професия 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации

специалност 5220309 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна – 1 паралелка – 26 ученици, дуална система на обучение.

5. Професия 524020 Биотехнолог

специалност 5240201 Технология в биопроизводствата – 1 паралелка – 26 ученици.

Прием след завършено основно образование след VІІ клас за учебна 2019/2020 година с 5 годишен срок на обучение с разширено изучаване на английски език за всички специалности.

Балът за класиране за всички специалности след завършено основно образование след VІІ клас се образува, като сбор от:

Оценката от теста по математика, утроената оценка от теста по Български език и литература и оценките от двата балообразуващи предмета от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

1. Професия: 541040 Техник-технолог по експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в ХВП

Специалност: 5410401 Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в ХВП - 26 ученици, с английски език.

Балообразуващи предмети:

Български език и литература и Математика от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

p>6. Професия: 522030 Техник на енергийни съоръжения и инсталации

Специалност: 5220309 Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна - 26 ученици, с английски език

Балообразуващи предмети:

Български език и литература и Математика от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

3. Професия: 541060 Техник-технолог по качество на храни и напитки

Специалност: 5410601 Контрол на качество и безопастност на храни и напитки - 26 ученици, с английски език.

Балообразуващи предмети:

Български език и литература и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

4. Професия: 524040 Лаборант

Специалност: 5240402 Технологичен и микробиологичен контрол - 26 ученици, с английски език

Балообразуващи предмети:

Български език и литература и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

5. Професия:524020 Биотехнолог

Специалност: : 5240201 Технология в биопроизводствата ” – 26 ученици, с английски език

Балообразуващи предмети:

Български език и литература и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование след VІІ клас.

Прикачените файлове се отварят с браузъра Google Chrome!

 

Специалност

Анотация

Презентация

Специалности след завършено основно образование след VII клас

“Биотехнолог

Специалност: Технология в биопроизводствата”

тук

тук

“Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

тук

тук

“Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна - дуална система на обучение”

тук

тук

„Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително–вкусовата промишленост”

тук

тук

“Технологичен и микробиологичен контрол в хранително-вкусови производства,професия Лаборант”

тук

тук