Проекти

fbg_bg_bottom

През настоящата учебна 2019/ 2020 година Професионална гимназия по хранителни технологии и техника осъществява дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ , който се финансира от европейските структурни и инвестиционни фондове, изразяващи се в сформирането на две групи за допълнително обучение по учебни предмети и клуб за занимания по интереси.


Изтеглете от тук


Клуб „Клио”

Клуб „Клио” има 10 годишна традиция – издава вестник и излъчва ежедневни емисии по училищното радио с различни рубрики и теми. За втора година работи по проект „Твоят час”. Вестник „Клио“ издава първия си брой точно преди 10 години – през декември 2007 г. и от тогава без прекъсване поддържа концепцията си: „Ученици пишат за ученици“. Представи се новият 23 брой на вестника и неговите създатели. Юбилеят на вестника се отбеляза с презентация за клуба – издател и с представяне на основните материали и автори от новия му екип. Участници на клуба са носители на различни национални награди, а вестникът е носител на I-во място от национални и международни конкурси.

Клубове „По пътя на виното“ и „Античният път на тракийското вино“ участваха в Дионисиевото шествие.

„Дефиле на младото вино” е събитие, което всяка година привлича хиляди посетители, създавайки им атрактивна възможност да се докоснат до магията на напитката на Боговете в автентичната атмосфера на Старинен Пловдив и възрожденските къщи. Нашите ученици от клубове „По пътя на виното“ и „Античният път на тракийското вино“ участваха в Дионисиевото шествие, както и във всички събития от програмата.

Клуб "Танцувай с нас"

На 10.11.2017 г. се проведе спортен празник на ПГХТТ на Гребната база. Участниците от клуб "Танцувай с нас" по проект "Твоят час" окуражаваха спортистите с танцови съчетания.

Твоят час 2016/2017 г.

Групите за обучителни затруднения „Easy E – Английският е лесен“ по проект "Твоят час"

Учениците от групата за обучителни затруднения „Easy E – Английският е лесен“ по проект "Твоят час" положиха финален тест, който показа до колко са усвоили изучения материал. При всеки от участниците напредъка е различен, някои наваксаха основни пропуски, а други постигнаха по-голям напредък. Водещ беше ръководителят на групата Светослава Шишиньова.

Групите за обучителни затруднения „Математика“

Учениците от групите за обучителни затруднения „Математика“ и „Математика 1“ с ръководител Илияна Пъкова по проект „Твоят час“ проведоха представителни събития. Участниците в групата направиха заключителен тест и показаха каква част от пропуснатия до IX клас материал по математика са научили. При всеки от участниците напредъка е различен, някои наваксаха основни пропуски, а други постигнаха по-малък напредък

Групите за обучителни затруднения „Уча за матура 2“

Групата за обучителни затруднения „Уча за матура 2“ по проект „Твоят час“ проведе състезание „Аз пиша“. Състезанието имаше за цел да насърчи езиковите компетентности и умения, повиши мотивацията за успешен ДЗИ през следващата учебна година. Учениците имаха възможност да проверят и се уверят в промяната на своите езикови компетентности и умения – част от успешната реализация и след завършване на гимназиалния образователен етап. Водещ на събитието беше ръководителят на групата за обучителни затруднения Елеонора Ковачева. Учениците демонстрираха своите знания и умения пред гостите.

Групите When We Teach You – Когато ние ви учим“ и „The Fun Theatre”

В изявата „ When We Teach You – Когато ние ви учим“ участниците от групата „The Fun Theatre” по проект „Твоят час“ проведоха двудневен курс по английски език за учителите на ПГХТТ. Чрез специално разработените уроци и забавната обстановка, всички участници с лекота научиха азбуката, как да броят и как да водят кратки диалози. Раздадени бяха и сертификати за участие.

Групите за обучителни затруднения „Английски за мен“

Учениците от групите за обучителни затруднения „Английски за мен - I“ и „Английски за мен - II“ с ръководител Антоанета Тантикова по проект „Твоят час“ проведоха представителни събития. Бяха представени табла, изработени по време на заниманията по проекта, както и презентации за забележителностите в Лондон, които бяха спонтанно преведени от участниците в групите. Учениците демонстрираха своите знания в областта на фразеологизмите и граматичните времена.

Изпращане на зрелостниците

При изпращане на зрелостниците от ПГХТТ учениците, включени в групата за занимания по интереси „Танцувай за здраве - Народни хора и танци“ по проект „Твоят час“, представиха танцова композиция, съдържаща различни български хора и танци. Учениците от групата за занимания по интереси „Денс клуб-Мажоретен състав“, представиха танцова композиция, съдържаща различни акробатични и танцови елементи и поддръжки.

Приключението на клуб „Клио – училищни медии“

Пред многобройна публика от ученици и учители в ПГХТТ бе представена работата на клуб „Клио“ – радио и вестник /училищни медии/ за периода ноември 2016 – май 2017 г., по проект „Твоят час“. Чрез мултимедийна презентация бяха показани концепцията на вестник и радио „Клио“ за периода на проекта. Представени бяха наградените ученици от клуба, получили 9 индивидуални и две колективни награди от два национални конкурса за времето на действие на проект „Твоят час“. Маркетингът и разпространението на вестника се извършва чрез конкурс: „Чети вестник „Клио“ – получи торта „Неделя““. За брой 22 се включиха 10 класа, а на първите три от тях /XIд, Xб, IXб/ бяха връчени торти .

Фотоизложба

Учениците от групата за занимания по интереси „Пловдив – история и традиции“ по проект „Твоят час“ представиха табла със снимки, свързани с личности и места, които ги вдъхновяват. Това са личности и места, избрани от самите ученици, по тяхна лична преценка.

Ден на самоуправлението

В Деня на самоуправлението учениците от групите за занимания по интереси „Посредник при решаване на конфликти“ и „Посредник при решаване на конфликти – 2016“заеха длъжнoстите на директор, заместник-директори, педагогически съветник, училищен психолог, секретар, библиотекар, бодигард и т.н. На участниците се гласуваха отговорности и задачи, с които те се справиха. На следващия ден учениците представиха презентация, отразяваща Деня на самоуправлението в ПГХТТ. По този начин те запознаха по-широка аудитория с дейността на групите

„В търсене на добрия човек“

За пета поредна година в рамките на инициативата „В търсене на добрия човек“ се събраха историите за добри дела, като всеки можеше да отиде до края на деня и да разкаже или изрази благодарност към човек, на когото се възхищава. Тази година кампанията беше част от проект „Твоят час”. Много пловдивчани и гости на града отбелязаха в ръчно изработени тетрадки от участниците в групите за занимания по интереси „Идеи в действие” и „Идеи в действие – 2016” хората, на които искаха да изкажат благодарност. На следващия ден учениците представиха презентация, отразяваща кампанията. По този начин те запознаха по-широка аудитория с дейността на групите.

Клубовете „Посоки“, „Компас“, „Маршрути на родолюбието“ и „Култура, природа и здраве“

Учениците от клубовете „Посоки“, „Компас“, „Маршрути на родолюбието“ и „Култура, природа и здраве“ по проект „Твоят час“ проведоха състезание помежду си, в което имаха възможност да представят значимите събития от дейностите в клуба пред своите съученици и учители. По време на събитието бяха излъчени първенци в състезанието за най-добре представяне на изработена презентация по дадена тематика от програмата на клуба, за най-добре приготвен сандвич като вкусово съчетание, външен вид, количество и влагане на здравословни суровини, за най-добра предварителна организация на групата, работа в екип и спазване на изискванията за ЗБУТ и СХИ, за проява на знания относно културния туризъм, за връзката между природа, спорт, здраво тяло и здрав дух. Това събитие позволи да се изградят у учениците личностни умения за комуникация, самоконтрол, изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, национално самочувствие, състезателен дух.

Клуб „Здравословен живот и туризъм“ по проект „Твоят час“

Участниците от Клуб „Здравословен живот и туризъм“ по проект „Твоят час“ разказаха какво са научили за рационалното и здравословно хранене, представиха ползата от биохраните и вредата от някои химически съединения. Също така те споделиха своите виждания за опазването на околната среда, както и своите преживявания от дейността на клуба. Водещи бяха ученичките Диана Караиванова и Мария Нейчева. Гости на събитието бяха учители и ученици от ПГХТТ.

Групите за обучителни затруднения „Матурата ли – няма нищо по-лесно“ и „Матурата"

Учениците от групите за обучителни затруднения „Матурата ли – няма нищо по-лесно“ и „Матурата? Успехът е гарантиран!“ с ръководители Иван Чакъров и Юлияна Бохорова по проект „Твоят час“ проведоха пробен ДЗИ по български език и литература с цел насърчаване на езиковите компетентности и умения, проверка на познаването на литературния материал, повишаване на мотивацията за успешно представяне на ДЗИ. Учениците имаха възможност да проверят и да се уверят в промяната на своите компетентности и умения.

Клуб „Пътешественик“

Учениците от Клуб „Пътешественик“ с ръководител Илинка Величкова и Клуб „Млад екскурзовод“ с ръководител Тотка Добрева по проект „Твоят час“ отбелязаха Световния ден на Земята – извършиха почистване на зелените площи в училищния двор, варосаха дърветата и засадиха храсти. С тази екологична инициатива символично подкрепиха усилията, насочени към опазването на нашата планета.

Групите за обучителни затруднения „Биология и здравно образование“ и "Химия и опазване на околната среда" по проект „Твоят час“

Групите за обучителни затруднения „Биология и здравно образование“ и "Химия и опазване на околната среда" по проект „Твоят час“ проведоха пробен ДЗИ на 12.04.2017 г. Събитието имаше за цел повиши мотивацията за успешен ДЗИ. Учениците имаха възможност да проверят и се уверят в промяната на своите компетентности и умения. Водещ беше ръководителят на групите за обучителни затруднения Боряна Василева. Групите за обучителни затруднения „Биология и здравно образование“ и "Химия и опазване на околната среда" по проект „Твоят час“ проведоха пробен ДЗИ на 12.04.2017 г. Събитието имаше за цел повиши мотивацията за успешен ДЗИ. Учениците имаха възможност да проверят и се уверят в промяната на своите компетентности и умения. Водещ беше ръководителят на групите за обучителни затруднения Боряна Василева.

Групата за обучителни затруднения „Уча за матура“ по проект „Твоят час“

Групата за обучителни затруднения „Уча за матура“ по проект „Твоят час“ проведе състезание „Аз пиша“ на 31.03.2017 г. Състезанието имаше за цел повиши мотивацията за успешен ДЗИ. Учениците имаха възможност да проверят и се уверят в промяната на своите езикови компетентности и умения – част от успешната реализация и след завършване на гимназиалния образователен етап. Водещ на събитието беше ръководителят на групата за обучителни затруднения Елеонора Ковачева. Учениците демонстрираха своите знания и умения пред гостите.

Групата „Предприемачески умения“ по проект „Твоят час“

В Аулата на ПГХТТ се проведе представително събитие на групата „Предприемачески умения“ по проект „Твоят час“. Гост и водещ на събитието беше Милена Иванова, Център за кариерно развитие, Бюро по труда, Пловдив. Учениците бяха поставени в реални условия за кандидатстване за работа и провеждане на интервю. Бяха подготвили всички необходими документи съгласно БДС. В Бюрото по труда Пловдив имаше „обявени” свободни работни места за „Еколог”, „Лаборант”, учител по български и език и литература в ПГХТТ. След проведено интервю от тричленна комисия и конкуренция, бяха назначени подходящи кандидати за съответните длъжности. Присъстваха директорът на ПГХТТ, заместник-директори, ученици.

Ден на английския език в ПГХТТ

В Деня на английския език в ПГХТТ се представи скеч на групата „The Fun Theatre” – „The Audition – Прослушването“. Участие взеха и други ученици от ПГХТТ. Бяха наградени 3 презентации на тема „St. Patrick’s Day”, проведе се и томбола. Гостите се насладиха на разнообразна програма, изпълнена с танци, песни, шеги и скечове.

Клуб „Моят час по Хандбал” по проект "Твоят час"

ГПредставителната изява на групата "Моят час по хандбал" по проект "Твоят час" се проведе в ПГХТТ. Водещ на събитието беше ръководителят на групата Атанаска Георгиева. Учениците демонстрираха своите умения в хандбала пред гостите – директорът на ПГХТТ, заместник-директори, класни ръководители, ученици.

Клуб „Клио” – радио и вестник /училищни медии/” по проект „Твоят час”

Групата за занимания по интереси „Клуб „Клио” – радио и вестник /училищни медии/” по проект „Твоят час” отпразнува 9-тия рожден ден на радио „Клио“. В празника се представи филм от първото радиоизлъчване и презентация за историята му. Приети бяха поздравления и гостите бяха почерпени с торта.

Клуб „Моят час по Хандбал” по проект "Твоят час"

Учениците от групата за занимания по интереси „Моят час по Хандбал” по проект "Твоят час" спечелиха престижното III-то място на Общинското първенство "Ученически игри", провело се на 26.02.2017 г. в СУ "Св. Патриарх Евтимий".

Клуб "Пловдив – история и традиции"

Учениците от групата за занимания по интереси "Пловдив – история и традиции" представиха презентации, свързани с личности, които ги вдъхновяват. Това са личности, избрани от самите ученици, по тяхна лична преценка. Учениците обичат историята и се интересуват от хората, живели и оставили отпечатък в нашия град – Пловдив.

Клубове „Млад екскурзовод” и „Пътешественик”

Учениците от клубове „Млад екскурзовод” и „Пътешественик” по проект „Твоят час” представиха презентация за посетени туристически обекти в Пловдив. Събитието се проведе в Културен център „Тракарт”. Интересна беседа върна присъстващите в миналото на града.

Учениците от дейностите по интереси „Античен път на тракийското вино” и „По пътя на виното”

подготвиха етнографска изложба в чест на празника „Трифон Зарезан”, в която с голям интерес се докоснаха до културата на древните траки, оставили ни в дар изкуството да правим вино. В отделен кът съчетаха празника и с деня на влюбените „Свети Валентин” като подготвиха поетична сбирка „Вино и любов”, в която бяха представени най-хубавите стихотворения за виното и любовта. Подготвиха и радиопредаване за традициите на празника под звуците на българска народна музика, съчетана със стихове за любовта. На влюбените двойки бяха раздадени шоколади.

Благотворителен коледен базар

ПГХТТ, Пловдив, VIII г клас, група за занимания по интереси „Мултисензорни възприятия. Възпитание на вкуса.”

Представително събитие на Клуб „Клио” – радио и вестник /училищни медии/ с ръководител Донка Радева

Пред многобройна публика от ученици и учители в ПГХТТ бе представена работата на клуб „Клио“ при създаването на брой 21. Чрез мултимедийна презентация бяха показани концепцията на вестника, стила на работа и авторите на репортажи, интервюта и статии. Маркетингът и разпространението на вестника се извършва чрез конкурс: „Чети вестник „Клио“ – получи торта „Неделя““, в който се включиха 10 класа, а четири от тях имаха закупуване над 100%, което ги направи първенци на конкурса. На тържеството бяха връчени четири торти на XIд, Xб, IXб и XIб класове.