Твоят час

fbg_bg_bottom

Проект „Твоят час”

http://www.tvoiatchas.mon.bg/

Участие на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника в проект „Твоят час”
Изтеглете от тук


Учениците от група за обучителни затруднения „Deutsch lernen?! Kein Problem!“ по проект "Твоят час" имаха представителна изява на 26.06.2018 г. Събитието включваше презентация на изучаваните теми по немски език в групата. Учениците представиха упражнения с обобщен изучаван граматичен материал. Коментираха на немски език различни особености на историята и културата на Германия, предварително приготвени на обучителни карти. Учениците четоха откъси от художествена литература.

Учениците от групата за занимания по интереси „Италия в моето сърце“ по проект „Твоят час“ имаха две представителни събития. Те представиха изучаваните лексика и умения по италиански език в групата. Коментираха се на италиански език различни житейски ситуации, свързани с времето, тържества и влакове. Учениците говориха за първи път на италиански език пред публика и представиха табла с обобщен изучаван граматичен материал. Изказаха се впечатления от работата на групата.

Учениците от групата „English zone 1“ по проект "Твоят час" представиха табла с част от изучавания граматичен материал, представиха и коментираха презентации по теми, разглеждани на занятията, и изказаха впечатления от работата на групата. Гости на събитието бяха заместник-директори, учители и ученици от ПГХТТ.

Учениците от групата за обучителни затруднения "Математика" по проект "Твоят час" проведоха изходен тест. Те имаха възможност да проверят своите компетентности и умения по математика за материала, изучаван в осми клас. Гости на събитието бяха заместник-директори от ПГХТТ.

Учениците от Клуб „Танцувай с нас“ по проект "Твоят час" взеха участие в тържеството по случай изпращането на зрелостниците с народна композиция, в която се включиха и присъстващите на тържеството – директор, зам.-директори, учители, ученици, служители и присъстващи гости. Участниците бяха от VIII-ми до XII-ти клас. Гости на събитието бяха директорът на ПГХТТ, заместник-директори, класни ръководители и ученици от ПГХТТ.

Учениците от групата за занимания по интереси "Пловдив - история и традиции" по проект "Твоят час" представиха снимки и презентации, свързани с развитието на Пловдив през вековете. Проведе се и дискусия за нашия град, неговото развитие през вековете и символите на Пловдив във времето.

Участниците от групата за занимания по интереси „Пълноценен живот“ по проект „Твоят час“ организираха дискусия, чрез която представиха основните принципи на здравето за пълноценен живот, ползите от биохраните и кога едно хранене е пълноценно. След внимателно обсъждане всеки от тях оформи своята представа за пълноценен живот и каква е ролята на храненето в него.

Учениците от групата за обучителни затруднения "Матурата - няма нищо по-лесно" по проект "Твоят час" проведоха пробен ДЗИ по български език и литература с цел насърчаване на езиковите компетентности и умения, проверка на познаването на литературния материал, повишаване на мотивацията за успешно представяне на ДЗИ. Учениците имаха възможност да проверят и да се уверят в промяната на своите компетентности и умения. В максимално приближена до реалната обстановка учениците провериха равнището на своята подготовка за държавния зрелостен изпит по български език. Работите им са оценени по критериите и със скалата за ДЗИ.

Учениците от групите за занимания по интереси „Пътешественик“ и „Млад екскурзовод“ по проект „Твоят час“ отбелязаха световния ден на Земята като участваха във фотоконкурс „Моята любима снимка сред природата“. Те се възпитават в дух на патриотизъм и родолюбие. С тази екологична инициатива те символично подкрепят усилията, насочени към опазването на нашата планета.

Празник на специалността „Контрол на качеството и безопасността на храни и напитки“

На 18.04.2018 г. групите „Моят път в професията“, „Професия и реализация“, „Професионални стандарти“ и „Професионално развитие и кариера“ по проект „Твоят час“ имаха обща представителна изява. Дейностите по време на събитието представиха резултатите от работата в областта на професионалното ориентиране и кариерно развитие пред останалите групи със сродни дейности в училището, ръководството и съучениците им от ПГХТТ. Участниците в групите споделиха проучвателската си работа относно възможностите за професионална кариера в различните области на живота. Проучвателската работа на участниците относно възможностите за професионална кариера в различните области на живота бе представена чрез презентация. Изиграна бе сценка „Интервю за работа“, която мотивира учениците да формират критично мислене и отговорност към трудовата дейност. Те се запознаха с нормите и правилата за поведение при провеждане на интервю за работа. Това събитие даде възможност за изграждане на собствена позиция относно професионалното ориентиране и развитие на всеки ученик.

Групите за занимания по интереси „Идеи за всичко“ и „Идеи в действие“ приключиха своята дейност по проект „Твоят час“ с представителна изява. Учениците представиха своята дейност през изминалите месеци. Най-активните ученици, включили се в различни творчески изяви, бяха наградени с грамоти.

Пред многобройна публика от ученици и учители в ПГХТТ бе представена работата на клуб „Клио“ за периода ноември 2016 – март 2018 г. по проект „Твоят час“, като особено внимание бе обърнато на последната 2017/2018 година и на втория екип на клуба. Чрез мултимедийна презентация бяха показани концепцията на вестник и радио „Клио“ за периода на проекта. Представени бяха наградените ученици от клуба, получили множество индивидуални и колективни награди от четири национални конкурса за времето на действие на проект „Твоят час“. Директорът на ПГХТТ инж. Л. Ганчева връчи грамоти на изявените участници от клуба. Маркетингът и разпространението на вестника се извършва чрез конкурс „Чети вестник „Клио“ – получи торта „Неделя““. За брой 24 на първите четири места бяха връчени торти.

Учениците от групата за занимания по интереси „Клуб Клио“ – радио и вестник /училищни медии/“ по проект „Твоят час“ организираха събитие, посветено на на 10-тия рожден ден на радио „Клио“. В празника се представи филм от първото радиоизлъчване и презентация за историята му. Връчени бяха награди на класовете, спечелили конкурса „Чети в. „Клио“ и получи торта „Неделя““. Приети бяха поздравления и гостите бяха почерпени с торта.

Учениците от групата за занимания по интереси „Пловдив – история и традиции“ по проект „Твоят час“ представиха снимки, свързани с личности и места в Пловдив, които ги вдъхновяват. Това са личности и места, избрани от самите ученици, по тяхна лична преценка.

Учениците от групите за занимания по интереси „Идеи за всичко“ и "Идеи в действие" участваха в Международния ден на редките болести. Главната цел на инициативата беше да се повиши осведомеността сред широката публика относно редките болести и тяхното влияние върху пациентите и техните семейства. В гр. Пловдив, с подкрепата на Медицински център “РареДис”, Асоциация НАЕ и Професио­нална гимназия по хранителни технологии и техника, пред Института по редки болести, в небето бяха пуснати разноцветни балони, символизиращи хилядите видове редки болести. Ученици от ПГХТТ подариха флашмоб – народни танци към каузата под звуците на фолклорна група "Персенк", в знак на съпричастност. Точно в 13.00 часа, в знак на солидарност към милионите болни по света, присъстващите се включиха в масовото вдигане на ръце, което се осъществи по едно и също време в цяла Европа. Гости на събитието бяха граждани на Пловдив, представители на Медицински център “РареДис” и Асоциация НАЕ, граждани на Пловдив, учители и ученици от ПГХТТ. Събитието беше отразено от БНТ 2, радио „Пловдив“, вестник „Марица“.

Празник на виното и любовта

Учениците от групите за дейности по интереси "Античният път на тракийското вино" и "По пътя на виното" по проект "Твоят час" подготвиха етнографска изложба в чест на празника, в която с голям интерес се докоснаха до културата на древните траки, оставили в дар изкуството за правене на вино. В отделен кът съчетаха празника и с деня на влюбените „Свети Валентин” като подготвиха поетична сбирка „Вино и любов”, в която бяха представени най-хубавите стихотворения за виното и любовта. Подготвиха и радиопредаване за традициите на празника под звуците на българска народна музика, съчетано със стихове за любовта.

Групите за занимания по интереси „Пътешественик“ и „Млад екскурзовод“

Учениците от групите за занимания по интереси „Пътешественик“ и „Млад екскурзовод“ проведоха представителни изяви в Културен център „Тракарт“. Там те се запознаха с постоянна експозиция на подови мозайки (III – IV в. сл. Хр.), антично стъкло (VII в. пр. Хр. – IV в. сл. Хр.), прототракийски портрет (5-то хилядолетие пр. Хр.) Учениците представиха презентации за посетени туристически обекти в гр. Пловдив. Изслушаха беседа за миналото на града. Гости на събитието бяха учители и ученици от ПГХТТ.

Клубовете „Пълноценен живот“ „Професионални стандарти“, „Професионално развитие и кариера“, „Моят път в професията“ и „Професия и реализация“ по проект "Твоят час"

Учениците от клуб „Пълноценен живот“ по проект "Твоят час" взеха участие в благотворителния Коледен Базар, организиран от ПГХТТ. Те показаха на гостите на базара вратата към пълноценен живот – здравословно хранене и спорт, любов и усмивки. Учениците от клубовете „Професионални стандарти“, „Професионално развитие и кариера“, „Моят път в професията“ и „Професия и реализация“ по проект "Твоят час" също се включиха с ентусиазъм в Базара. Дейностите, проведени по време на събитието, дадоха възможност за разпространение на познанията и професионалната ориентация на участниците от клуба пред техните съученици от ПГХТТ. Изразена бе и посоката за кариерно развитие по специалностите от технологичното направление в ПГХТТ, което мотивира учениците за реализация в избраната от тях специалност в сферата на бизнеса или в областта на науката. Направената презентация и листовки с длъжностна характеристика представиха изискванията, задълженията и предизвикателствата на професията Инженер-технолог в ХВП. Изиграна бе сценка „Интервю за работа“ от участниците в клуба, която мотивира учениците да формират критично мислене и отговорност към трудовата дейност. Това събитие даде възможност изграждане на собствена позиция относно професионалното развитие на всеки ученик. Гости на събитието бяха директора и заместник-директорите на ПГХТТ, учители, ученици, представители на различни фирми. Гостите се насладиха на разнообразна програма, изпълнена с най-различни събития.

Клуб „Клио”

Клуб „Клио” има 10 годишна традиция – издава вестник и излъчва ежедневни емисии по училищното радио с различни рубрики и теми. За втора година работи по проект „Твоят час”. Вестник „Клио“ издава първия си брой точно преди 10 години – през декември 2007 г. и от тогава без прекъсване поддържа концепцията си: „Ученици пишат за ученици“. Представи се новият 23 брой на вестника и неговите създатели. Юбилеят на вестника се отбеляза с презентация за клуба – издател и с представяне на основните материали и автори от новия му екип. Участници на клуба са носители на различни национални награди, а вестникът е носител на I-во място от национални и международни конкурси.

Клубове „По пътя на виното“ и „Античният път на тракийското вино“ участваха в Дионисиевото шествие.

„Дефиле на младото вино” е събитие, което всяка година привлича хиляди посетители, създавайки им атрактивна възможност да се докоснат до магията на напитката на Боговете в автентичната атмосфера на Старинен Пловдив и възрожденските къщи. Нашите ученици от клубове „По пътя на виното“ и „Античният път на тракийското вино“ участваха в Дионисиевото шествие, както и във всички събития от програмата.

Клуб "Танцувай с нас"

На 10.11.2017 г. се проведе спортен празник на ПГХТТ на Гребната база. Участниците от клуб "Танцувай с нас" по проект "Твоят час" окуражаваха спортистите с танцови съчетания.

Твоят час 2016/2017 г.

Групите за обучителни затруднения „Easy E – Английският е лесен“ по проект "Твоят час"

Учениците от групата за обучителни затруднения „Easy E – Английският е лесен“ по проект "Твоят час" положиха финален тест, който показа до колко са усвоили изучения материал. При всеки от участниците напредъка е различен, някои наваксаха основни пропуски, а други постигнаха по-голям напредък. Водещ беше ръководителят на групата Светослава Шишиньова.

Групите за обучителни затруднения „Математика“

Учениците от групите за обучителни затруднения „Математика“ и „Математика 1“ с ръководител Илияна Пъкова по проект „Твоят час“ проведоха представителни събития. Участниците в групата направиха заключителен тест и показаха каква част от пропуснатия до IX клас материал по математика са научили. При всеки от участниците напредъка е различен, някои наваксаха основни пропуски, а други постигнаха по-малък напредък

Групите за обучителни затруднения „Уча за матура 2“

Групата за обучителни затруднения „Уча за матура 2“ по проект „Твоят час“ проведе състезание „Аз пиша“. Състезанието имаше за цел да насърчи езиковите компетентности и умения, повиши мотивацията за успешен ДЗИ през следващата учебна година. Учениците имаха възможност да проверят и се уверят в промяната на своите езикови компетентности и умения – част от успешната реализация и след завършване на гимназиалния образователен етап. Водещ на събитието беше ръководителят на групата за обучителни затруднения Елеонора Ковачева. Учениците демонстрираха своите знания и умения пред гостите.

Групите When We Teach You – Когато ние ви учим“ и „The Fun Theatre”

В изявата „ When We Teach You – Когато ние ви учим“ участниците от групата „The Fun Theatre” по проект „Твоят час“ проведоха двудневен курс по английски език за учителите на ПГХТТ. Чрез специално разработените уроци и забавната обстановка, всички участници с лекота научиха азбуката, как да броят и как да водят кратки диалози. Раздадени бяха и сертификати за участие.

Групите за обучителни затруднения „Английски за мен“

Учениците от групите за обучителни затруднения „Английски за мен - I“ и „Английски за мен - II“ с ръководител Антоанета Тантикова по проект „Твоят час“ проведоха представителни събития. Бяха представени табла, изработени по време на заниманията по проекта, както и презентации за забележителностите в Лондон, които бяха спонтанно преведени от участниците в групите. Учениците демонстрираха своите знания в областта на фразеологизмите и граматичните времена.

Изпращане на зрелостниците

При изпращане на зрелостниците от ПГХТТ учениците, включени в групата за занимания по интереси „Танцувай за здраве - Народни хора и танци“ по проект „Твоят час“, представиха танцова композиция, съдържаща различни български хора и танци. Учениците от групата за занимания по интереси „Денс клуб-Мажоретен състав“, представиха танцова композиция, съдържаща различни акробатични и танцови елементи и поддръжки.

Приключението на клуб „Клио – училищни медии“

Пред многобройна публика от ученици и учители в ПГХТТ бе представена работата на клуб „Клио“ – радио и вестник /училищни медии/ за периода ноември 2016 – май 2017 г., по проект „Твоят час“. Чрез мултимедийна презентация бяха показани концепцията на вестник и радио „Клио“ за периода на проекта. Представени бяха наградените ученици от клуба, получили 9 индивидуални и две колективни награди от два национални конкурса за времето на действие на проект „Твоят час“. Маркетингът и разпространението на вестника се извършва чрез конкурс: „Чети вестник „Клио“ – получи торта „Неделя““. За брой 22 се включиха 10 класа, а на първите три от тях /XIд, Xб, IXб/ бяха връчени торти .

Фотоизложба

Учениците от групата за занимания по интереси „Пловдив – история и традиции“ по проект „Твоят час“ представиха табла със снимки, свързани с личности и места, които ги вдъхновяват. Това са личности и места, избрани от самите ученици, по тяхна лична преценка.

Ден на самоуправлението

В Деня на самоуправлението учениците от групите за занимания по интереси „Посредник при решаване на конфликти“ и „Посредник при решаване на конфликти – 2016“заеха длъжнoстите на директор, заместник-директори, педагогически съветник, училищен психолог, секретар, библиотекар, бодигард и т.н. На участниците се гласуваха отговорности и задачи, с които те се справиха. На следващия ден учениците представиха презентация, отразяваща Деня на самоуправлението в ПГХТТ. По този начин те запознаха по-широка аудитория с дейността на групите

„В търсене на добрия човек“

За пета поредна година в рамките на инициативата „В търсене на добрия човек“ се събраха историите за добри дела, като всеки можеше да отиде до края на деня и да разкаже или изрази благодарност към човек, на когото се възхищава. Тази година кампанията беше част от проект „Твоят час”. Много пловдивчани и гости на града отбелязаха в ръчно изработени тетрадки от участниците в групите за занимания по интереси „Идеи в действие” и „Идеи в действие – 2016” хората, на които искаха да изкажат благодарност. На следващия ден учениците представиха презентация, отразяваща кампанията. По този начин те запознаха по-широка аудитория с дейността на групите.

Клубовете „Посоки“, „Компас“, „Маршрути на родолюбието“ и „Култура, природа и здраве“

Учениците от клубовете „Посоки“, „Компас“, „Маршрути на родолюбието“ и „Култура, природа и здраве“ по проект „Твоят час“ проведоха състезание помежду си, в което имаха възможност да представят значимите събития от дейностите в клуба пред своите съученици и учители. По време на събитието бяха излъчени първенци в състезанието за най-добре представяне на изработена презентация по дадена тематика от програмата на клуба, за най-добре приготвен сандвич като вкусово съчетание, външен вид, количество и влагане на здравословни суровини, за най-добра предварителна организация на групата, работа в екип и спазване на изискванията за ЗБУТ и СХИ, за проява на знания относно културния туризъм, за връзката между природа, спорт, здраво тяло и здрав дух. Това събитие позволи да се изградят у учениците личностни умения за комуникация, самоконтрол, изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, национално самочувствие, състезателен дух.

Клуб „Здравословен живот и туризъм“ по проект „Твоят час“

Участниците от Клуб „Здравословен живот и туризъм“ по проект „Твоят час“ разказаха какво са научили за рационалното и здравословно хранене, представиха ползата от биохраните и вредата от някои химически съединения. Също така те споделиха своите виждания за опазването на околната среда, както и своите преживявания от дейността на клуба. Водещи бяха ученичките Диана Караиванова и Мария Нейчева. Гости на събитието бяха учители и ученици от ПГХТТ.

Групите за обучителни затруднения „Матурата ли – няма нищо по-лесно“ и „Матурата"

Учениците от групите за обучителни затруднения „Матурата ли – няма нищо по-лесно“ и „Матурата? Успехът е гарантиран!“ с ръководители Иван Чакъров и Юлияна Бохорова по проект „Твоят час“ проведоха пробен ДЗИ по български език и литература с цел насърчаване на езиковите компетентности и умения, проверка на познаването на литературния материал, повишаване на мотивацията за успешно представяне на ДЗИ. Учениците имаха възможност да проверят и да се уверят в промяната на своите компетентности и умения.

Клуб „Пътешественик“

Учениците от Клуб „Пътешественик“ с ръководител Илинка Величкова и Клуб „Млад екскурзовод“ с ръководител Тотка Добрева по проект „Твоят час“ отбелязаха Световния ден на Земята – извършиха почистване на зелените площи в училищния двор, варосаха дърветата и засадиха храсти. С тази екологична инициатива символично подкрепиха усилията, насочени към опазването на нашата планета.

Групите за обучителни затруднения „Биология и здравно образование“ и "Химия и опазване на околната среда" по проект „Твоят час“

Групите за обучителни затруднения „Биология и здравно образование“ и "Химия и опазване на околната среда" по проект „Твоят час“ проведоха пробен ДЗИ на 12.04.2017 г. Събитието имаше за цел повиши мотивацията за успешен ДЗИ. Учениците имаха възможност да проверят и се уверят в промяната на своите компетентности и умения. Водещ беше ръководителят на групите за обучителни затруднения Боряна Василева. Групите за обучителни затруднения „Биология и здравно образование“ и "Химия и опазване на околната среда" по проект „Твоят час“ проведоха пробен ДЗИ на 12.04.2017 г. Събитието имаше за цел повиши мотивацията за успешен ДЗИ. Учениците имаха възможност да проверят и се уверят в промяната на своите компетентности и умения. Водещ беше ръководителят на групите за обучителни затруднения Боряна Василева.

Групата за обучителни затруднения „Уча за матура“ по проект „Твоят час“

Групата за обучителни затруднения „Уча за матура“ по проект „Твоят час“ проведе състезание „Аз пиша“ на 31.03.2017 г. Състезанието имаше за цел повиши мотивацията за успешен ДЗИ. Учениците имаха възможност да проверят и се уверят в промяната на своите езикови компетентности и умения – част от успешната реализация и след завършване на гимназиалния образователен етап. Водещ на събитието беше ръководителят на групата за обучителни затруднения Елеонора Ковачева. Учениците демонстрираха своите знания и умения пред гостите.

Групата „Предприемачески умения“ по проект „Твоят час“

В Аулата на ПГХТТ се проведе представително събитие на групата „Предприемачески умения“ по проект „Твоят час“. Гост и водещ на събитието беше Милена Иванова, Център за кариерно развитие, Бюро по труда, Пловдив. Учениците бяха поставени в реални условия за кандидатстване за работа и провеждане на интервю. Бяха подготвили всички необходими документи съгласно БДС. В Бюрото по труда Пловдив имаше „обявени” свободни работни места за „Еколог”, „Лаборант”, учител по български и език и литература в ПГХТТ. След проведено интервю от тричленна комисия и конкуренция, бяха назначени подходящи кандидати за съответните длъжности. Присъстваха директорът на ПГХТТ, заместник-директори, ученици.

Ден на английския език в ПГХТТ

В Деня на английския език в ПГХТТ се представи скеч на групата „The Fun Theatre” – „The Audition – Прослушването“. Участие взеха и други ученици от ПГХТТ. Бяха наградени 3 презентации на тема „St. Patrick’s Day”, проведе се и томбола. Гостите се насладиха на разнообразна програма, изпълнена с танци, песни, шеги и скечове.

Клуб „Моят час по Хандбал” по проект "Твоят час"

ГПредставителната изява на групата "Моят час по хандбал" по проект "Твоят час" се проведе в ПГХТТ. Водещ на събитието беше ръководителят на групата Атанаска Георгиева. Учениците демонстрираха своите умения в хандбала пред гостите – директорът на ПГХТТ, заместник-директори, класни ръководители, ученици.

Клуб „Клио” – радио и вестник /училищни медии/” по проект „Твоят час”

Групата за занимания по интереси „Клуб „Клио” – радио и вестник /училищни медии/” по проект „Твоят час” отпразнува 9-тия рожден ден на радио „Клио“. В празника се представи филм от първото радиоизлъчване и презентация за историята му. Приети бяха поздравления и гостите бяха почерпени с торта.

Клуб „Моят час по Хандбал” по проект "Твоят час"

Учениците от групата за занимания по интереси „Моят час по Хандбал” по проект "Твоят час" спечелиха престижното III-то място на Общинското първенство "Ученически игри", провело се на 26.02.2017 г. в СУ "Св. Патриарх Евтимий".

Клуб "Пловдив – история и традиции"

Учениците от групата за занимания по интереси "Пловдив – история и традиции" представиха презентации, свързани с личности, които ги вдъхновяват. Това са личности, избрани от самите ученици, по тяхна лична преценка. Учениците обичат историята и се интересуват от хората, живели и оставили отпечатък в нашия град – Пловдив.

Клубове „Млад екскурзовод” и „Пътешественик”

Учениците от клубове „Млад екскурзовод” и „Пътешественик” по проект „Твоят час” представиха презентация за посетени туристически обекти в Пловдив. Събитието се проведе в Културен център „Тракарт”. Интересна беседа върна присъстващите в миналото на града.

Учениците от дейностите по интереси „Античен път на тракийското вино” и „По пътя на виното”

подготвиха етнографска изложба в чест на празника „Трифон Зарезан”, в която с голям интерес се докоснаха до културата на древните траки, оставили ни в дар изкуството да правим вино. В отделен кът съчетаха празника и с деня на влюбените „Свети Валентин” като подготвиха поетична сбирка „Вино и любов”, в която бяха представени най-хубавите стихотворения за виното и любовта. Подготвиха и радиопредаване за традициите на празника под звуците на българска народна музика, съчетана със стихове за любовта. На влюбените двойки бяха раздадени шоколади.

Благотворителен коледен базар

ПГХТТ, Пловдив, VIII г клас, група за занимания по интереси „Мултисензорни възприятия. Възпитание на вкуса.”

Представително събитие на Клуб „Клио” – радио и вестник /училищни медии/ с ръководител Донка Радева

Пред многобройна публика от ученици и учители в ПГХТТ бе представена работата на клуб „Клио“ при създаването на брой 21. Чрез мултимедийна презентация бяха показани концепцията на вестника, стила на работа и авторите на репортажи, интервюта и статии. Маркетингът и разпространението на вестника се извършва чрез конкурс: „Чети вестник „Клио“ – получи торта „Неделя““, в който се включиха 10 класа, а четири от тях имаха закупуване над 100%, което ги направи първенци на конкурса. На тържеството бяха връчени четири торти на XIд, Xб, IXб и XIб класове.