Новини

fbg_bg_bottom

Състезание в Университет по хранителни технологии

Вълнуващ момент за дванадесетокласниците от специалност "Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки" след успешно представяне на професионалното състезание в Университет по хранителни технологии, когато в ръцете си държат удостоверения, които им отварят вратите към висшето образование.

Национална младежка научно-практическа конференция с международно участие

На 22.02.2019 г. в Международен панаир Пловдив се проведе Национална младежка научно-практическа конференция с международно участие. Лаборантите от 12г, 11г и 10г се представиха със следните анализи на храни и напитки:

1. Качествени реакции за определяне вида на прибавени подсладители в напитки.

2. Определяне на нежелани вещества в кисели млека.

3. Качествен анализ за откриване на белтък в храни и напитки.

Участниците в конференцията бяха възхитени от работата на нашите ученици. Всеки ученик получи сертификат за участие.

Благотворителен коледен базар на гимназията

Колективът на Професионална гимназия по хранителни технологии и техника изказва огромна благодарност към своите възпитаници и техните родители за активността и отзивчивостта, с която се включиха в традицион-ния Благотворителен коледен базар на гимназията, проведен на 19.12.2018 г. Бяха събрани общо 3660,25 лв., от тях 700 лв дарихме на Клиниката по детска онкохематология към УМБА „Св. Георги”, а с останалите средства подпомог-нахме 10 наши нуждаещи се ученика. Горещи благодарности и към дарителите, включили се с парични средства: ООД „Стефан-мотърс” , Учебна компания „Съни Бюти козметикс”, ТА „Съни травел”. Скипи родители, нека и за напред продължим ръка за ръка в общото дело да направим от всяко дете един добър, щедър и достоен гражданин.

ГРАМОТА НА ИНЖ. ЛЮДМИЛА ГАНЧЕВА- ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ,

от Управителния съвет на СХП към ФНТС за активно партньорство и подпомагане дейността на СХП за развитие на научно- техническата мисъл в областта на хранителната и питейната индустрия в България!

Светът на ПГХТТ- многобройни награди и успехи! Поредни впечатляващи постижения в конкурса за есе “Ботев и след него”, обявен от Община Пловдив- район “Северен”! Професионална гимназия по хранителни технологии и техника- в конкуренция с всички училища от район “Северен”- получи високо признание и беше отличена с най- престижните награди в конкурса! Инженер Людмила Ганчева- Директор на училище с най- голям брой участници, автори на есета с изключителни художествени достойнства! Госпожа Юлияна Бохорова- старши учител по БЕЛ, вдъхновител на талантливите си ученици! Даниела Тисовска- X Г клас- ПЪРВО място за есе! Маринела Гетова- ВТОРО място за есе! Наградите бяха връчени от кмета на район “Северен”- г-н Ральо Ралев.

Творческа среща на пловдивската писателка Красимира Стоева с ученици от Професионална гимназия по хранителни технологии и техника

На 12.11.2018 г. за пореден път ПГХТТ беше домакин на литературно събитие – известната пловдивска писателка Красимира Стоева разказа за своето творчество пред ученици от гимназията. Нейните произведения са в жанровете научна фантастика, фентъзи и съвременна проза. Тя е автор на пет книги – сборник разкази и четири романа. Романът ѝ „Седемте живота на Мая“ е първият интерактивен роман от български автор. Красимира Стоева разказа на учениците за книгите-игри, които са първа стъпка към създаването на сценарий за компютърна игра, а те споделиха кои са техните любими компютърни игри.

Учениците на ПГХТТ взеха активно участие в кампанията “10-те най- четени български книги”, посветена на Деня на народните будители. Организатори: НБ “Иван Вазов”, РУО- Пловдив, Община Пловдив. Инициативата е в контекста на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. На заключителната церемония по обявяване на резултатите Емилеан Къратлиев от XIl Д клас бе награден за най- добър отзив за любима книга. Нанси Ченгелова- XIl Е клас и Маринела Гетова- XI Б клас изпълниха пред многобройната публика една от най- емблематичните творби в българската литература- одата “Паисий” от Иван Вазов!

СПЕЦИАЛНА ГРАМОТА на ПГХТТ за участие и отлично представяне в XV Национален конкурс "Златна есен- плодовете на есента." ПЪРВО МЯСТО за есе на Маринела Гетова- XI Б клас! Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците- 2018- 2019 учебна година.

Впечатляващи постижения в Международния конкурс "Аз обичам Черно море", включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците- 2018- 2019 учебна година! ПЪРВО място за есе на Маринела Гетова- XI Б клас! ТРЕТО място за есе на Даниела Тисовска- X Г клас!

СПЕЦИАЛНА ГРАМОТА на ПГХТТ за участие и отлично представяне в XV Национален конкурс "Златна есен- плодовете на есента." ПЪРВО МЯСТО за есе на Маринела Гетова- XI Б клас! Конкурсът е включен в Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците- 2018- 2019 учебна година.

ПГХТТ-Пловдив беше успешно представен от 12Г клас по проект “Национална стратегия за учене през целия живот” Национална стратегия за учене през целия живот определя стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение в периода 2014 – 2020 г., насочена към постигането на европейската цел за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Учениците от XIIг ,XIд и Xг клас получиха сертификати за отличното си участие в Единадесетата Национална Младежка Научно-Практическа Конференция с Международно Участие на тема “Иновации в Хранително-Вкусовата Промишленост-Проблеми и Перспективи”!Те представиха и участваха в дискусии за следните опити: “Анализ за установяване на нежелани примеси в пчелен мед” и “Анализ за установяване на добавени глюкозо-фруктозни сиропи или захароза като подсладител в безалкохолни напитки”

На 19 октомври 2018 година се проведе спортният празник на ПГХТТ! Учениците се състезаваха в няколко дисциплини- крос, скок на дължина и дърпане на въже! Победител в кроса е Борислав Дончев от IX в клас. На второ място е Николай Дудов от IX а клас, а трето зае Александър- Теодор Боянов от XI а клас! В скока на дължина- първо място е за Тодор Цанков XI г клас. Второ и трето място съответно за Венелин Христозов VIII б и Виктор Стоев IX а клас! XII д станаха шампионите в дърпането на въже! Поздравления за победителите!

Започнахме учебната 2018/2019 година с усмивки и вълнение, а любимото училище ни посрещна обновено!

 

 

Новини и събития

Предстоящо

Свободни места за учебната 2018-2019г.:

Специалност: „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранителната промишленост”

VIII клас - 2 места

IX клас - 3 места

Специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

VIII клас - 2 места

IX клас - 2 места

X клас - 1 място

Специалност: "Технологичен и микробиологичен контрол в хранително–вкусови производства”

X клас - 3 места

Специалност: "Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”

VIII клас - 2 места

IX клас - 3 места

Специалност: "Екология и опазване на околната среда”

X клас - 1 място

СПИСЪК НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА VIII-IX КЛАС ЗА УЧЕБНА 2018г.

Изтеглете от тук

Система за кариерно ориентиране в училищното образование

Уважаеми ученици и родители,

Можете да се запознаете с проекта „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ на Националния портал за кариерно ориентиране на учениците на следния интернет адрес: > http://orientirane.mon.bg

Рейтингова система на висшите училища. http://rsvu.mon.bg

„ Да дарим книга, да създадем библиотечен кът в училище”

Във връзка с кампания за насърчаване на грамотността приветстваме всеки от вас, който има желанието да дари книга, с цел създаването на библиотечен кът в класната стая.

"Дом, лишен от книга, прилича на тяло, лишено от душа." Цицерон p>По проект "Система за кариерно ориентиране в училищното образование" е разработен Национален портал за кариерно ориентиране на учениците. Същият е достъпен на адрес: http://orientirane.mon.bg

Училищното настоятелство при ПГХТТ - гр.Пловдив закупи фитнес уреди, които са на разположение на всички ученици. Изтеглете фактурата

Училищното настоятелство при ПГХТТ - гр.Пловдив закупи и дари компютърна система, която е на разположение на всички ученици в училищната библиотека.