Седмица на техниката

fbg_bg_bottom

Седмица на техниката с мото "Зелената енергия и ние"

Техническото осигуряване е отговорност на Илиян от специалност "Хладилна техника"

8–а представя специалността си "Топлотехника" и новата специалност "Възобновяеми енергийни източници"

Приказка за важността и популярността на техническите специалности от направление "Техника" ни разказаха от 8-а клас

В очакване на времето за презентациите на екипите

Презентация за биоенергетиката изнесена от Христо Дерменджиев

Илия от специалност "Климатична и вентилационна техника" ни запознава с хладилните агенти - фреоните и екологично съобразеното им използване

Дискусия за проблемите с енергията и алтернативите за тях между «министрите» от България, Германия и Холандия

"Министър" на околната среда от Германия представя използването на геотермалната енергия

"Холандия" представят ветроенергетиката си

Българските „министри” представят слънчевата енергия като алтернатива

Ученици от направление "Техника" слушат с интерес презентациите

Говори "министър" от Германия и ни предлага използването на геотермалната енергия

Как се прилага слънчева енергия в България споделят нашите "министри"

Обявяване на номинациите и присъждането на званията в състезанието най–добър «Чирак», «Калфа», «Майстор».

Директорката на гимназията връчва награда на най-добрия «Чирак»

Г-жа Ганчева награждава за най–добърия «Калфа»

="Медал и награда за най–добър „Майстор” се връчва от г-жа Ганчева