Лаборатория на открито

Лаборатория на открито с демонстрации на ефектни лабораторни анализи

На 25.10.2013 г. в град Пловдив се проведе Фестивал на ученето през целия живот. Той е резултат от стартиралия през 2012 година проект за популяризиране на ученето през целия живот – Network for Effective Lifelong Learning Initiatives and Information (NELLII). В проекта участваха ученици от 12г клас на ПГХТТ специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в ХВП, професия –лаборант .

fbg_bg_bottom