Държавни квалификационни изпити

fbg_bg_bottom

Прикачените файлове се отварят с браузъра Google Chrome!

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

Изтеглете от тук

І. График за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

Изтеглете от тук

1. Държавен изпит по теория на професията и специалността Трета степен на професионална квалификация– 09.06.2017 г., начало 08,00 часа, каб. 20, каб. 23, каб. 24, каб. 25, каб. 26, каб. 27, каб. 28, каб. 30, каб. 32, каб. 33, каб. 34, ПГХТТ.

2. Държавен изпит по практика на професията и специалността

Изтеглете от тук