Държавни квалификационни изпити

fbg_bg_bottom

Прикачените файлове се отварят с браузъра Google Chrome!

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ХІІ КЛАС

І. График за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация

1. Държавен изпит по теория на професията и специалността Трета степен на професионална квалификация– 09.06.2017 г., начало 08,00 часа, каб. 20, каб. 23, каб. 24, каб. 25, каб. 26, каб. 27, каб. 28, каб. 30, каб. 32, каб. 33, каб. 34, ПГХТТ.

2. Държавен изпит по практика на професията и специалността

Изтеглете от тук