Графици

Прикачените файлове се отварят с браузъра Google Chrome!

График за провеждане на състезания по професията, съвместно с УХТ за учениците от ПГХТТ, гр. Пловдив


Изтеглете от тук


Графици за изпитните сесии на учениците от самостоятелна форма на обучение за 2017/2018 учебна година


Изтеглете от тук


Допълнителен график за изпитните сесии на учениците от самостоятелна форма на обучение за 2017/2018 учебна година


Изтеглете от тук


График за контролни и класни работи през І срок на 2017/2018 учебна година


Изтеглете от тук


ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА І СРОК НА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА


Изтеглете от тук


ГРАФИК ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА ПРЕЗ І СРОК НА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА


Изтеглете от тук


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЯТА И КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ ПРЕЗ І СРОК НА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА


Изтеглете от тук


График за класни работи през І срок на 2017/2018 учебна година


Изтеглете от тук


ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ СФО ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА


Изтеглете от тук


ГРАФИК ЗА ИЗПИТИТЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СРОЧНА ОЦЕНКА И ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ИЗПИТИ М. СЕПТЕМВРИ 2017 Г.


Изтеглете от тук