Графици

Прикачените файлове се отварят с браузъра Google Chrome!

Графици за изпитните сесии на учениците от самостоятелна форма на обучение за 2017/2018 учебна година


Изтеглете от тук


Допълнителен график за изпитните сесии на учениците от самостоятелна форма на обучение за 2017/2018 учебна година


Изтеглете от тук


Заповед за промяна на графика за класните работи


Изтеглете от тук


График за класни работи през I срок на 2018/2019 учебна година


Изтеглете от тук


ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА I СРОК НА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА


Изтеглете от тук


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЯТА И КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ ПРЕЗ I СРОК НА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА


Изтеглете от тук


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА ПРЕЗ I СРОК НА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА


Изтеглете от тук