Графици

Прикачените файлове се отварят с браузъра Google Chrome!

График за провеждане на състезания по професията за ученици от ХІІ клас, съвместно с Университет по хранителни технологии, през учебната 2018 - 2019 годниа


Изтеглете от тук


График на дейностите за организацията, провеждането оценяването иа изпитите от нациоиалиото външно оценяване (НВО) VП клас през учебната 2018 - 2019 годниа


Изтеглете от тук


Графици за изпитните сесии на учениците от самостоятелна форма на обучение за 2017/2018 учебна година


Изтеглете от тук


Допълнителен график за изпитните сесии на учениците от самостоятелна форма на обучение за 2017/2018 учебна година


Изтеглете от тук


График за класни работи през II срок на 2018/2019 учебна година


Изтеглете от тук


ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ ЗА II СРОК НА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА


Изтеглете от тук


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ЧАС НА КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ ЗА РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЯТА И КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИТЕ ПРЕЗ II СРОК НА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА


Изтеглете от тук


ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАС НА КЛАСА ПРЕЗ II СРОК НА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА


Изтеглете от тук