Седмица на техниката

fbg_bg_bottom

СЪСТЕЗАНИЕ – ИЗПИТ /ПРЕДВАРИТЕЛЕН/ ЗА ПРИЕМ В УХТ

Откриване на състезанието- изпит на тема „ Алтернативни енергийни източници в топлотехниката” с водещ Никола Савов от 10а.

Изпитната комисия с председател проф. В.Рашева от УХТ и членове: доц. Иван Киряков от УХТ, М. Попова – пом. Директор, Хр. Георгиева и Ек. Вулева от ПГХТТ.

Иван Дончев и Асен с презентацията „Процес на горене на газови горива”

Учители, гости и ученици слушат с внимание.

Лазар и Трайчо от 11а изясняват модела на термопомпата.

Гост бе проф. Рашева – декан на техническия факултет в УХТ

Борислав, Никола и Петър от 10а представят характеристиките на спиралния компресор.

И класните ръководители са под напрежение. Как ще се представят учениците им?

2012 година

Откриване на „конференцията” на тема ”Климатичните промени, породени от вредни емисии”.

Водещият на конференцията Илия Димитров от 12а клас представя участниците.

„Делегацията” от Германия представя своята презентация ”Тригенерация”. „Вицепремиерът и министър на околната среда” на Германия запознава присъстващите с предимствата на тригенерацията.

„Делегацията” от България представя термопомпите като възможност за получаване на комфорт.

Г-жа Ганчева, директор на гимназията и г.жа Джанкова ресорен пом. директор слушат с интерес представянето на „делегациите”.

Теодора Несторова от 9 б клас в ролята на секретар на конференцията.

Водещият Илия чете протокола за сътрудничество поднесен на „делегациите” за подпис.

Двете „делегации” изслушват направленията за сътрудничество.

Теодора Шопова в ролята на Бионсе поздравява участниците с песен.

„Делегациите” в дружески разговор по темата.

Ученици от направление „Техника”, присъстващи на седмицата на техниката.

Участниците се поздравяват с аплаузи от присъстващите ученици.

Слушателите разискват проблемите.

Илия обявява програмата за последния ден от седмицата.

Кирил от 12а обявява номинациите на „Академията на баш чираци, калфи и майстори” за присъдения медал „Баш чирак”.

Г-жа Джанкова награждава с медал „Баш майстора” Валентин Петков от 11б клас.

Награди и за „делегациите на конференцията” осигурени от „Бруната” ООД и „Мултитерм” ООД.


2011 година

Подготовка за „международната среща на високо равнище” по проблемите на енергетиката


Ученическите екипи от направление „Техника” влизат в ролята на министри на енергетиката и на околната среда от България, Германия и Холандия

Презентацията на „представителите от Германия” за геотермалната енергия


„Делегацията на Холандия” представят ветроенергетиката си

„Българските министри” презентират слънчевата енергия като най–чиста енергия

Гости на седмицата са г-жа Арнаудкина и г-н Радев, експерти от РИО, инж. Д.Кънев, управител на «Мултитерм» ООД, г-жа Ганчева, нашата директорка

Протича дискусия за проблемите с енергията и решаването им чрез ВЕИ

„Министрите от Германия" представят "опита си" за прилагането на геотермалната енергия

"Опитът" за прилагане на вятърната енергия представя "министър от Холандия"

"Министрите на България" споделят как се прилага слънчевата енергия у нас

Подписване на "протокол" за прилагане на ВЕИ от "министрите" на Холандия

"Министър" от Германия подписва "протокола" за използване на ВЕИ

Българските "министри" също ратифицират "протокола" за активно прилагане на ВЕИ у нас

Г-жа Ганчева поздравява участниците и закрива седмицата