Практика в Германия

fbg_bg_bottom

В края на месец юни 2014г. учениците от 11б клас със специалност ‘‘Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки’’, участваха в проект: BG051PO001-7.0.07-0251-C0001 по Оперативна програма ‘‘Развитие на човешките ресурси’’ съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз . За да научите повече за знанията и опита, които са натрупали учениците в Германия- Изтеглете от тук

ПРОЕКТ Ldv – IVI – 07 –BG -166085 – ПРАКТИКА - МОБИЛНОСТ

Съвместна работа с немските лаборанти в училище Карл Енглерд в Карлсруе

Посяване на микроорганизми в ламинарния бокс./институт Макс Рубнер в Карлсруе/

Наблюдение с ултрамодерен микроскоп на различни видове микроорганизми

Миг от обучението в учебния център Алфатренинг в Дурлах

Работа в екип за създаване на уеб сайт

Нашите лаборанти се справят отлично в немската лаборатория!

Колко невероятни неща стават в Центъра за технологии на бъдещето!

В микробиологичната лаборатория!

Европейски сертификати за успешно проведената практика в Германия!

На посещение в Европейския парламент!

Секторна програма „Леонардо да Винчи”, програма „Учене през целия живот” на Европейския съюз

Проект № 2010-1-BG1-LEO01-03290
“Иновациите в информационните технологии за проектиране – основа за успешна бизнес стратегия днес”
Учебна практика в Карлсруе, Германия

Първи работен ден в Alfatraining Bildungszentrum Kalsruhe. Запознаване с организацията-домакин.

Преподавателят Ф. Марочек оказваше индивидуална помощ в процеса на обучение

Първи стъпки в 3D проектирането

Всеки ученик изпълни индивидуален проект за 3D проектиране на произволно избран от преподавателя обект

Посещение на професионалното училище Walter-Eucken-Schule в Карлсруе, Германия

Курсов проект на I-ва група


Курсов проект на II-ра група

Курсов проект на III-та група

След завършване на обучението участниците получиха сертификати за успешно проведена практика и Europass за мобилност на български и английски език

Първа разходка в Карлсруе, Германия

Екскурзия до Базел, Швейцария

Посещение на музея на „Мерцедес” в Щутгарт, Германия

Посещение на градините на замъка в Шветцинген, Германия

Разходка из руините на замъка в Хайделберг, Германия

Посещение на острова на цветята и пеперудите Майнау, Констанц, Германия

Екскурзия до пистата от Формула 1 в Хокенхайм, Германия

Посещение на Европейския парламент в Страсбург, Франция

Посещение на Европейския парламент в Страсбург, Франция

Всеки ученик изпълни индивидуален проект за 3D проектиране на произволно избран от преподавателя обект

Проект № 2008-1-BG1-LEO01-00273

“Ускоряване на бизнес процесите в малки и средни предприятия чрез внедряване на добрите ИТ практики”

Пълно описание на проекта, резюме и постигнати резултати можете да изтеглите от тук

Разучаване на бизнес информационната система SAP ERP в приемащата организация alfatraining

Допълнителни консултации от преподавателя при изпълнение на индивидуалните задачи

Представяне на усвоеното по време на учебната практика пред ръководители от alfatraining и придружаващите учители

Връчване на сертификатите за успешно проведена учебна практика

Снимка за спомен на всички участници със сертификатите

Представяне на резултатите и наученото по време на практиката в Германия пред ръководство на ПГХТТ и връчване на сертификати и Европаспорти в България

Посещение на логистиката на DM в гр. Карлсруе, Германия и запознаване в практически условия с използването на бизнес информационна система