Обучение в добри европейски практики, Италия

fbg_bg_bottom

Секторна програма „Леонардо да Винчи”, програма”Учене през целия живот”

На 02.02. 2014 г. двадесет ученици от ПГХТТ, гр. Пловдив, които се подготвят по специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки” отпътуват за Италия с цел изучаване на италианския опит в производството на храни със защитено наименование и традиционно специфичен характер. Този проект е финансиран със средства от програмата за „Учене през целия живот”, секторна програма „Леонардо да Винчи”, подкрепяща професионалното образование и обучение.

Дописка по проект "Леонардо да Винчи" - изтеглете от тук

Учебна практика по проект на тема „Европейски опит и повишаване на професионалните компетенции при контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”

Ученици от специалност ”Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки” заедно със своите преподаватели на Prato della Valle град Падуа.

Провеждане на индивидуални тренировъчни упражнения в залите на учебния център CE.S.CO.T.Veneto-Италия, гр.Падуа.

Обяд в типичен италиански ресторант, прилагащ НАССР-система за контрол на хранителната безопасност.

Приятни мигове на площад ”Сан Марко” във Венеция.

Подготовка за практическата лекция на Basso Bruna относно системите за контрол на качеството и хранителната безопасност.

Посещение на земеделска ферма и наблюдение контрола на изходните суровини.

Много емоции и приятни спомени от Верона.

Ползотворна и задълбочена работа в учебния център.

„Европейски опит и иновации в обучението по специалност Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”, с партньори от Италия, 2010 г.

ГРУПА УЧИТЕЛИ ОТ ПГХТТ, ПЛОВДИВ ПРОВЕДОХА ОБМЕН НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ В ПАДОВА - ИТАЛИЯ

РАЗНООБРАЗНИТЕ ДЕЙНОСТТИ ПО ПРОЕКТА БЯХА ОТРАЗЕНИ ПО ИТАЛИАНСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ

ПОСЕЩЕНИЕ НА ВИНАРСКА ИЗБА И ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СИСТЕМИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ВИНАТА

НАБЛЮДЕНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА ХРАНИТЕЛНАТА БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ФИРМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОШУТО

ПРАКТИЧЕСКИ ЗАНЯТИЯ ПО РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИ И НАПИТКИ"

В ДИСКУСИИТЕ И ЛЕКЦИИТЕ НА КОЛЕГИТЕ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР СЕ АКЦЕНТИРА ВЪРХУ НОВОСТИТЕ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТТА

В УНИВЕРСИТЕТА В ЛЕНЯРО С ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ПОДГОТВЯЩИ СПЕЦИАЛИСТИ ПО КОНТРОЛ И АНАЛИЗ НА ХРАНИ И НАПИТКИ

ЗАПОЗНАВАНЕ С МОДЕРНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ

ЗАПОЗНАВАНЕ С МОДЕРНИ МЕТОДИ ЗА АНАЛИЗ И КОНТРОЛ НА ХРАНИ

 

 

Проект по програма Коменски – Многостранни партньорства на тема: „По пътя на думите за виното”

Намираме се в една от най-забележителните изби в Сицилия. И изучаваме в какво и как се съхранява виното.

Една от задачите ни беше да се учим взаимно на български език, френски език и италиански език.

Това е първият български екип заминал за Италия заедно с нашата директорка - госпожа Ганчева.

Намираме се пред едно невероятно училище заедно с госпожата ни по френски език - Валерия Николова.

Ето в такива бъчви се съхранява висококачественото вино.

Много качествено вино на едно място.