ДЖУНИЪР

fbg_bg_bottom

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА, АМЕРИКАНСКА ФОНДАЦИЯ ДЖУНИЪР АЧИЙВМЪНТ, МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ 2006 - 2008 г.

„Възпитание на младежите в предприемачески умения за създаване на конкурентноспособен малък и среден бизнес"

Откриване на Център по предприемачество Джуниър Ачийвмънт към ПГХТТ

Първите ученически компании: „Екстрийм клима”

Първите ученически компании: „Екстрийм клима”

Първите ученически компании: “Незабравимо изкушение”

Първите ученически компании: “БИЗАРРЕ”

Базар на производствата на ученическите компании: УК“БИЗАРРЕ”

УК “Незабравимо изкушение”


Национално състезание на ученическите компании от страната, номинация на „Екстрийм клима” за екипна работа

Представяне на дейността от екипа от УК „Екстрийм клима” пред оценяващата комисия

Представяне на дейността от екипа от УК „Екстрийм клима” пред оценяващата комисия

Екипът на „Екстрийм клима” представя работата си пред зам. министъра на образованието, науката и младежта

Продукцията на УК


Цонка и Ани претеглят готовата продукция

Цонка и Ани претеглят готовата продукция

Цонка и Ани претеглят готовата продукция