Ден на химията

fbg_bg_bottom

Химията не само обогатява със знания, но и сближава!

Тихомир впечатли съучениците си с направената димка.

Кулминацията на празника е, когато димката прeхвърли предвидените размери!

На празника на химията оцветяваме и огъня в различни цветове!

Преподаватели по химия в ПГХТТ- гр. Пловдив.

В часовете по химия често сме в микросвета с помощта на информационните технологии.