Екология

fbg_bg_bottom

Много често се организираме и осъществяваме почиствания на различни местности като едновременно с това научаваме интересни факти. На тази снимка почистваме Младежкия хълм.

На Световния ден на Земята, ние в ПГХТТ чествахме Ден на Екологията. На снимката двама млади еколози варосват дърво.

На Световния ден на Земята, ние в ПГХТТ чествахме Ден на Екологията. Няколко от по-големите еколози засаждат дърво, при това много старателно.

На Световния ден на Земята, ние в ПТХТТ чествахме Ден на Екологията. По-нежната част от еколозите засадиха момини сълзи, които допълнително да разкрасят нашия двор.

Лятната практика по екология изкарваме на различни места, кое от кое по-красиво. Снимката е направена в Белозем. Учениците са се качили на наблюдателницата, която ”Зелени Балкани” са построили за да наблюдават и броят щъркелите.

Когато сме приключили с практическата част, сядаме и за почивка описваме свършеното от нас в протокол. Така сме направили и на тази снимка.

Работата на еколога не е само навън. Когато се налага се вземат проби и се правят изследвания в лаборатория.