Контакти

fbg_bg_bottom

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР. ПЛОВДИВ
гр. Пловдив 4003,
бул. ”Васил Априлов” №156


Директор : 032/ 95-28-38
Секретар : 032/ 95-50-18
Факс : 032/ 95-28-38
Email : pghtt_plov@pghtt.net

 

Моля, попълнете коректно формата по-долу

Чрез тази форма можете да ни изпратите вашето мнение за работата в училището, насоки и препоръки за подобряване на дейността на учебните органи, а също така и забележки по отношение на работата на учителския състав. Анонимността ви е гарантирана. Всяко мнение ще бъде разгледано обстойно и ще се реагира адекватно на дадената ситуация.

Попълнете внимателно полетата от формата и след като се уверите, че данните са верно подадени натиснете ИЗПРАТ

 

 

Институция

WEB адрес

Министерство на образованието, младежта и науката

www.minedu.government.bg

Регионални инспекторати на образованието

www.riobg.com

Университет по хранителни технологии

www.uft-plovdiv.bg

Пловдивски университет

www.uni-plovdiv.bg

Аграрен университет Пловдив

www.au-plovdiv.bg

Софийски университет

www.uni-sofia.bg

Медицински университет Пловдив

www.meduniversity-plovdiv.bg

Технически университет София

www.tu-sofia.bg

ТУ София - Машинно-технологичен факултет

mtf.tu-sofia.bg

Медицински университет София

www.mu-sofia.bg

Висши учебни заведения в България

www.vuzove.com

Университет за национално и световно стопанство

www.unwe.bg/

Европейски колеж по икономика и управление, Пловдив

www.ecem.org

Химикотехнологичен и металургичен университет

dl.uctm.edu

Какво казват нашите ученици...

test За мен беше голямо удоволствие да завърша такова добро училище, да получа хубава професия и да се реализирам веднага в живота.
Димитър Стоянов, гр. Пловдив

Какво казват другите за нас...

test

Изказване по повод инициативата "В търсене на добрия човек":

Много добра инициатива. Това е един прекрасен начин да благодарим на човека който дарява топлина и доброта на другите. Надявам се и моята номинация да зарадва “ най добрия човек“Радвам се за младите хора от “ Професионална гимназия по хранителни технологии“ , която аз съм завършила преди 50 год.
Магдалина Рудова

test Видях добри учители, отдадени на професията си, отговорно ръководство с перспективен поглед напред.
Петър Бъчваров, родител

test Уважаема г-жо Ганчева,
Приемете нашите най–искрени поздравление и радост от проведените акции и срещи с вашето училище.
Щастливи сме и очаровани от всеотдайността и въодушевлението на Вас, Вашите преподаватели и ученици, които осъществиха тази прекрасна благотворителна акция „Ние продължаваме да помагаме на Деян”.
По този начин вие подадохте ръка за подкрепа към проблемите на хората засегнати от редки болести в България и доказахте по изключително благороден и хуманен начин, че за състраданието няма граници и възраст, а само любов към изпадналите в неравностойно положение.
Пожелаваме Ви много здраве, щастие и късмет за да следвате и осъществявате мечтите си!
С уважение:
Йорданка Петкова
/координатор на Националния Алианс на хора с редки болести и председател на „Асоциация НАЕ и редки болести”, гр. Пловдив/
Цветелина Юрукова
/майка на Деян Юруков/

test Г-жо Ганчева,
Приключи пътуването на абитуриенти и учители от Вашето училище по програма за Кушадасъ, организирано от нашата туристическа агенция.
Позволете ми да изкажа приятното си впечатление и задоволство от поведението на Вашите ученици. Те успяха да направят своя празник там по един интелигентен начин, показвайки добри обноски и възпитание. Бяха обхванати в допълнителни мероприятия на място и съдействаха за тяхното нормално и добро протичане. Не създаваха конфликтни ситуации с други ученици в хотела и дискотеките. Изказваме сърдечна благодарност и на учителите, които спомогнаха за организацията и реализацията на тази екскурзия . Впечатлени сме и от респекта и уважението, с което Вашите ученици се отнасяха с тях. Смятам, че училище, в което има ученици, съхранили своите добродетели в забързаното ни и динамично ежедневие и с учители със заслужен авторитет и професионализъм, го очакват само бляскави перспективи.
Ние, целият екип на “Ривиера тур” от сърце Ви ги желаем!
Екипът на “Ривиера тур”