Облачните технологии

fbg_bg_bottom

Внедряване на облачните технологии в ПГ по хранителни технологии и техника, гр. Пловдив

През ноември 2017 г. започва внедряването на облачните технологии в Професионална гимназия по хранителни технологии и техник в град Пловдив. В течение на няколко месеца са обучени всички учители за работа с облачни технологии.

От 2018 година започва трансформацията на учебния процес в ПГХТТ. Облачните технологии позволяват на учителя и учениците да се свързват по много и различни начини, да обменят идеи, информация, различни файлове – текст, графика, видео и много други. Създаването на групи и дигитални класни стаи дава възможност за по-лесна организация на комуникацията на учителя с учениците от цял клас или с различни екипи. Приложенията включват текстообработваща програма, програма за работа с електронни таблици, презентации, приложение за създаване на интернет сайтове и други, с които се работи онлайн, без да се инсталират на компютъра. Положителен аспект е възможността да се редактира общ файл от различни потребители. Календарът позволява планирането на дейностите достъпно и дава възможност да се следят срокове по общи планове. Внедряването на облачните технологии издига дигиталните компетентности на учители и ученици на по-високо ниво.

От 2019/2020 учебна година една от паралелките – VIII Б клас, специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки“, е оборудвана с Chromebook за всеки ученик. За тези ученици ученето по всяко време и на всяко място е реалност. Тежките раници са минало, а учебните материали са дигитализирани и лесно достъпни.

Новите технологии вече не са атракция или изключение, а естествени инструменти за работа в час.