Добре дошли
на сайт ни...

Тук можете да получите пълна информация за Професионална гимназия по хранителни технологии и техника - гр. Пловдив, да се запознаете с живота и дейностите на училището, да прочетете и видите последните новини и събития.

picture

План-прием 2019-2020 г.

picture

Тук можете да видите график на дейностите по приемането на ученици след завършен VII и специалностите за учебната 2019-2020 г .

прочетете повече »

Матури

picture

На тази страница ще можете да се запознаете с датите и мястото на провеждане на матурите. Информацията ще бъде публикувана няколко дни преди провеждането на изпитите.

прочетете повече »

Квалификационни изпити

picture

На тази страница ще можете да се запознаете с датите и мястото на провеждане на квалификационните изпити. Информацията ще бъде публикувана няколко дни преди провеждането им.

прочетете повече »

Ние, учителите

Научете повече за учителите на вашите деца, за тяхната квалификация и постижения.

прочетете повече »

Ученическа учебна компания

прочетете повече »

Реализирани проекти

picture

Съвместно с европейски институции и община Пловдив, училището изпълнява различни проекти.

прочетете повече »

Център за проф. обучение /ЦПО/

picture

Предлага практически насочено обучение на курсистите с цел улесняване на процеса на адаптацията им в бързо променящата се социално икономическа среда.

прочетете повече »